VraagAntwoord

Geupdate!

Vraag/opmerking

Antwoord

Wie kunnen er meedoen aan trainingen?

Voor nu hanteren we 8+, maar het luister niet zo nauw. Ben je handig en houd je wel van een betje klauteren en springen, kom dan gerust langs.

Wat kost een training?

Onze trainingen zijn voorlopig op basis van subsidie. We hebben immers als doel zo laag drempelig mogelijk freerunnen aan te bieden in de wijk. Kortom: trainingen zijn gratis.

Waar staat het freerunpark exact?

Het speelplein aan de Lageweg nr 8.

Zie ook het kaartje hier rechtsboven.

Hoe zit het met mogelijke overlast?

Het hele plan is opgezet om overlast structureel te gaan verminderen. Allerlei experts, zoals Jongerenwerk, die hierbij betrokken zijn bevestigen dat dit plan dat ook echt kan bevorderen. Natuurlijk kan ik het niet garanderen, maar straks is het plein wel veel vaker in gebruik door welwillende jongeren die er komen trainen en juist niet om rotzooi te schoppen. Verder is het adresseren van acute overlast iets wat niet verandert: het blijft 112 of 0900-8844 bellen in voorkomend geval.

 

Jongeren die sporten, zeker als ze uitdagingen overwinnen, zullen geluid maken. Het karakter van freerunnen is echter wat anders dan van bijv bootcamps. In het laatste geval worden deelnemers nogal eens met luide stem gestimuleerd zichzelf te pushen. Freerunnen werkt iets anders en trainingen daarin focussen zich op techniek en souplesse. Daar passen geen schreeuwende trainers bij, hoewel er uiteraard wel eens een motiverende kreet zal vallen.

Handhaving

Zoals al aangegeven; het plan moet vanuit intrinsieke motivatie bij de jongeren tot verbetering leiden en kent geen aparte handhaving. Handhaving blijft daarmee zoals het nu is.

Veiligheid en aansprakelijkheid

Veiligheid en aansprakelijkheid zijn bij wet en norm geregeld op Europees en landelijk niveau ((N)EN normen) voor toestellen in de publieke ruimte. Alles wat wordt gebouwd, voldoet aan deze veiligheidsvoorschriften en wel op het niveau van speeltoestel (dus niet sport); dit maakt de constructie extra veilig. Net zo veilig bijvoorbeeld als de natuurspeeltuin in het Waterwingebied.

Begeleide trainingen en speelruimte voor andere aanwezigen

Kinderen en jongeren worden nog meer geprikkeld om te gaan bewegen wanneer ze les krijgen. Het lesgeven en het vooral opleiden van jongeren tot trainer zelf, maken daarom een groot onderdeel uit van het plan.
In het licht hiervan is met Mulock Houwer afspraken gemaakt over de tijdstippen ervan, om geen overlast te veroorzaken voor hun kwetsbare doelgroep.
Trainingen moeten starten zodra het park er staat, maar is wel ook afhankelijk van het jaargetijde en het weer.
Aangezien het stuk freerunnen ongeveer een klein 5e deel van het plein beslaat, is de rest van het plein te gebruiken door de overige aanwezigen.

Met wie is samengewerkt aan dit plan?

Binnen dit plan is samenwerking met, of het plan is (al dan niet financieel) ondersteund door een groot aantal partijen, ook The Game en het wijkcentrum. Namelijk: Gemeente, Politie, Buurtbudget, Indebuurt033, SRO, ABC, Accent, De Baander, Trivium, De Alliantie, BSlim (GGD Midden Nederland), de Rotaryclub, Jumbo (Wiekslag), De Oerzaak, JP De Kam, Beweeg Meer, SOVEE, Stichting Vitale Wijken, Stichting Be It, Sociaal Fonds Amersfoort, onlangs dus ook Mulock Houwer die het plan zeer toejuichen, en nog meer, die wat minder relevant zijn.

Sanitair en toezicht

Het freerunpark wordt opgezet zoals een speeltuin, ook zonder sanitair en georganiseerd toezicht. Het is veilig en ouders kunnen natuurlijk altijd komen kijken als ze hun extra jonge kinderen in de gaten willen houden, zoals ze dat nu ook doen bij speeltuintjes. Het freerundeel is geschikt voor alle leeftijden. Het hele idee is dat de wijk gezamenlijk plezier beleeft, elkaar helpt waar nodig, etc. etc. Ikzelf ben er regelmatig aanwezig, als ook een aantal trainers en vrijwilligers uit de wijk die zich al hebben aangemeld omdat ze willen helpen.

Heb je andere vragen, mail gerust. Omdat ik dit naast mijn baan doe, kan het soms even duren voor ik antwoord geef, maar ik zal serieus omgaan met alle vragen die komen.

Groet!

Jonas

Indien gewenst, is het complete plan waar alles n staat op verzoek voor een ieder ter inzage. Neem dan contact op, dan maken we een afspraak en nemen we het door op een moment dat meerdere geinteresseerden kunnen.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now